Voordat er gestart kan worden met de wedstrijdproeven moet het voertuig goedgekeurd zijn. Deze keuring vindt plaats op basis van vereisten van de KNAF.

De technische keuring wordt uitgevoerd door Edwin van der Maas en Jeroen Roelofs